22 november 2016:
Gisterenmiddag heeft de volksvertegenwoordiging van Wonderland aangifte gedaan van grenspaalfraude
onder verantwoording en met medeweten van de gemeenteraadsleden van Coevorden en van tenminste 1
functionaris op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die tot op heden weigert deze grenspaalfraude te onderzoeken.
lucy luca aangifte 20161121 webGrenspaalfraude =  knoeien met de landsgrenzen
van het koninkrijk, was vroeger een halsmisdrijf,
waarop de doodstraf stond.
Tegenwoordig is het onder art. 93 SR 
strafbaar met tenminste 30 jaar gevangenisstraf.

Na vorige jaar het via de dialoog geprobeerd
te hebben en t/m oktober 2016 via de juridische
wegen, rest ons helaas niet anders dan het
strafrecht te benutten om de gemeenteraadsleden
hoofdelijk aan te pakken. Lezers van het eerste
uur weten hoezeer wij gestreefd hebben naar een
win-winsituatie voor Coevorden en Wonderland.
Nu is het aan de rechter, want ons bewijsmateriaal
van grenspaalfraude is spijkerhard.
Klik hier om de Aangifte te downloaden.

14 oktober 2016:
Bij de meeste mensen, die de Aansprakelijkstelling naar de gemeenteraadsleden van Coevorden
gestuurd hebben, zullen de wenkbrauwen gefronst hebben, toen deze raadsleden schriftelijk antwoorden
dat zij de brief gedelegeerd hadden naar het College; ofwel, naar de plegers van de grenspaalfraude zelf.
Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld dat deze slagers hun eigen vlees zouden mogen keuren.
Vandaar dat iedereen aangeraden wordt om met de Voorbeeldbrief bezwaar aan te tekenen tegen het
afschuiven van verantwoordelijkheid.
Vervang en/of verwijder de rood gedrukte woorden in de brief door jouw gegevens en zorg dat je de
brief tenminste per post verstuurd. Faxen en mailen wordt sterk aangeraden.

27 september 2016:
De radiostilte van de afgelopen 2 maanden heeft geleid tot een WOB verzoek aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken, directoraat Juridische Zaken.
En op berichtgeving in de Coevordense huis-aan-huiskrant dat de gemeente het grondstuk van ons
wil verkopen, past een ferme reactie. Alle mensen, die Wonderland een warm hart toedragen, kunnen
mee helpen om aan deze absurde situatie een eind te maken. Want alles wat burgemeester, wethouders
en ambtenaren frauderen met grenspalen en diefstal van andersmans gronden, doen zij juridisch onder
verantwoording van de gemeenteraad. Tot nu toe hebben de huidige en voorgaande gemeenteraadsleden
weinig kritische geluiden laten horen (voor zover ons bekend), dus door hen met deze Aansprakelijkstelling
duidelijk te maken, dat ons en jouw geduld op begint te raken, zullen ze gedwongen worden verantwoording
te nemen en te dragen voor de bewezen grenspaalfraude en de diefstal van onze grond.
Letterlijk iedereen kan deze brief downloaden, aanpassen met jouw persoonlijke gegevens en versturen naar
de gemeente Coevorden.

6 juli 2016:
Vandaag was de volksvertegenwoordiging van Wonderland weer bijeen.

 Op de Ontmoetingsdagen van 19 en 26 juni was al te horen, dat het betreurd werd, dat er zo weinig
nieuws op de website te melden valt.
Enerzijds is dat natuurlijk, omdat we officieel sinds 11 december 2015 in ballingschap zijn en de
juridische procedures stroperig verlopen. Anderzijds kan niet alles over wat we aan het doen zijn met
de identiteitsbewijzen naar buiten gebracht worden op deze site.
Dus hoe vul je een nieuwspagina als er geen nieuwsfeiten zijn?
Maar achter de schermen gebeurt er genoeg. Meer dan genoeg!
Wij zouden geen Wonderlanders zijn, als het goede nieuws van Brexit niet direct opgevolgd zou
worden door schriftelijke felicitaties van ons aan de Engelse regering. Antwoord? Doodse stilte :-)
Op de pagina Kalender Stappenplan staat meer nieuws (wel even inloggen, want niet bestemd
voor ieders ogen).

 19 april 2016:
Vandaag is de definitieve bevestiging ontvangen dat wij op het Pinksterfestival verwacht worden
om een gemeenschappelijke PowerPointpresentatie te geven in samenwerking met de Reünie
van Vrije Mensen.
Er is plaats voor 400 aanwezigen. Na afloop is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en na te praten.

8 april 2016:
In het overleg met de volksvertegenwoordiging van Wonderland is uitgebreid verslag gedaan over de
opgedane ervaringen in Duitsland.
Op het juridische gebied van het volkerenrecht en het adelijk recht hebben we het nodige "huiswerk"
meegekregen.

2 april 2016:
Een delegatie van ons heeft een life bezoek afgelegd aan de regering van das Deutsche Reich om verder de
puntjes op de -i- te zetten over het uitgeven van correcte ID kaarten. De techniek is geen enkel probleem,
zoals al op de ontmoetingsdag getoond. Maar juridisch moet het ook kloppen op het niveau van het
volkerenrecht  (klik hier voor de presentatie daarover) en zover zijn we nog niet helaas.

24 maart 2016:

De ontmoetingsdag is nog nooit zo druk bezocht geweest!
Dankzij Wonderland, de Bataafse Republiek en dankzij het alleen mondeling te vertellen nieuws over contacten
met de rechterlijke macht.
Hoewel we met de uitgifte van ID kaart en kentekenplaten wat vertraging oplopen, zijn we ons er al te zeer
van bewust dat onze Duitse vrienden van das Deutsche Reich groot gelijk hebben met hun dringende oproep
voor elke stap te zetten, tot 3 cijfers achter de komma zeker te zijn van die stap en alle huiswerk tot in de
puntjes gedaan te hebben.

4 maart 2016:
Wonderland zal met alle ontwikkelingen, waarover we hier publiekelijk liever niet wensen te berichten,
gespreksonderwerp zijn op de Ontmoetingsdag voor vrije mensen op zondagmiddag  20 maart in Wijchen (bij
Nijmegen). Aanmelden kan via het aanmeldformulier op pagina http://www.dereunie.info/index.php/ontmoetingsdag

1 februari 2016:
De volksvertegenwoordiging van Wonderland komt op 3 februari bijeen met een hele reeks van agendapunten,
die zouden kunnen duiden op een "hete" lente na alle "winterse" rust.

11 januari 2016:
Na de uitermate succesvolle Ontmoetingsdag op 3de Kerstdag, is met ingang van vandaag de "vakantieperiode"
van Kerst en jaarwisseling voorbij. Ook bij de diverse diplomatieke instellingen is men vandaag weer aan de
slag gegaan en zal de gedwongen ballingschap van Wonderland onderwerp van aandacht worden.

18 december 2015:
Na 2 dagen speuren in de originele Traktaakteksten, correspondentie met het Nationaal Archief en overleg met
ervaringsdeskundigen over -in ballingschap- zijn, heeft de nog altijd niet reagerende minister Bert Koenders
een WOB verzoek ontvangen. Het is ons eerste document vanuit ballingschap, oftewel "in exile" , zoals het
in het Engels heet.

17 december 2015:
Bij de vergadering van de volksvertegenwoordiging op 16-12 is duidelijkgeworden, dat Coevorden de caravans
tot nader order niet terug geeft. Niets daarvan staat uiteraard zwart op wit (want dan is er een formeel besluit,
waartegen wij ogenblikkelijk bezwaar zouden maken).
Ten einde onze bewoners voor nieuwe daden van agressie te behoeden, is besloten IN BALLINGSCHAP te gaan,
totdat langs andere geweldloze wegen wij  ons rechtmatige land weer terug krijgen.

14 december 2015:
Bij de gemeentewerf Coevorden, alwaar onze caravans geparkeerd staan, is een mondelinge instructie ontvangen

van wethouder Jeroen Huizing (uiteraard niet zwart op wit op papier), dat de caravans niet meegegeven mogen
worden totdat de gemeente het Wonderlandterrein met hekken heeft gebarricadeerd.
Als laatste document in de reeks, is vandaag de aansprakelijkheidstelling met WOB verzoek naar de
politie Coevorden op de bus gegaan.

13 december 2015:
Ook gemeente Emlichheim heeft inmiddels een klacht ontvangen, vergezeld van een duitse variant van een
WOB verzoek. De variant voor de politie in Emmlichheim staat hier, die van Coevorden is in de maak.

12 december 2015:
Ons land staat niet meer leeg. Yoshi berichtte dat hij er weer is. RTV Drenthe gaat hem vanmiddag nog contacten.
Ondertussen heeft ook minister Koenders, eveneens uitblinkend in  het  niet reageren op onze diplomatieke post-
verkeer, inmiddels een melding ontvangen van de daad van agressie van "zijn" nationale politie, in collusie met
de Duitse polizei tegen ons land.

11 december 2015:
Vanochtend om half 10 heeft een gecombineerde politiemacht van Nederland en Duitsland ons land ontruimd. Via
berichten op Vreesboek was eenvoudig te achterhalen dat Yoshi afwezig was en dat René alleen was. Hoogste tijd
voor een diplomatiek offensief, dus wordt vervolgd.

De Duitse ambassadeur in Den Haag, Frans Jozef Kremp (die taal noch teken gaf inzake onze uitnodiging voor
diplomatieke betrekkingen of de eerdere melding van een diplomatiek incident) heeft een niet mis te verstane
boodschap ontvangen. En om meer druk te zetten, is een kopie rechtstreeks (en dat hoort niet volgens het Verdrag
op het Diplomatieke Verkeer, 1961, maar we kunnen moeilijk anders als dhr. Kremp niet doet waar hij voor betaald
wordt) rechtstreeks naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn gefaxt.

9 december 2015:
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft per mail gereageerd op onze melding van een Diplomatiek Incident
(de aangekondigde ontruiming) . Ze hebben nog een weekje tijd nodig om deze kwestie te bestuderen en nemen
dan contact met ons op.

De eerste proefdruk van het Wonderland "ID" is binnen! Terwijl we druk doende zijn om daarvoor een online
aanvraagformulier te bouwen, moet er ook nog gewerkt worden aan een soort Verklaring van Begrip en Intentie,
waarin opgenomen wordt hoe de be-, in- of elderswoner en Wonderland "met elkaar om gaan".

De eerste kentekenplaat ligt klaar! Dat vraagt om interne afstemming over hetzelfde als hier boven. Want niets
menselijks is ons vreemd en met zoveel media-aandacht voor Wonderland willen we natuurlijk liever geen rotte
appelen in onze fruitmand.

6 december 2015:
Gemeente Coevorden heeft schriftelijk laten weten dat zij niet begrijpt waartegen wij op 24 november bezwaar tegen
gemaakt hebben. Omdanks dat dit weinig geloofwaardig klinkt, zijn we er toch schriftelijk serieus op ingegaan.

3 december 2015:
Verschillende journalisten en televisieteams zijn vandaag in Wonderland geweest en konden vast leggen dat tot nu
toe, 17.30 uur, alles vredig is.

2 december 2015:
Gisterenmiddag verschenen dhr. Buurman (hoofd Toezicht  & Handhaving) van de gemeente Coevorden, vergezeld van
Nederlandse en Duitse politie in ons land met de mondelinge sommatie, dat de aanwezige 2 caravans uiterlijk om 18.00
uur verwijderd moesten zijn. "Toevallig" was de volksvertegenwoordiging net in vergadering op dat moment en kon een
en ander per telefoon "live" gevolgd en begeleid worden.
De sleutelrol in deze ontruiming wordt door Coevorden opgedrongen aan de Duitse politie in Emlichheim, die extra in het
nadeel is, omdat haar korpschef, de burgermeester van Emlichheim tegelijkertijd ook directeur is van de exploitatie-
maatshappij Europark GMBH en grote financiële belangen heeft bij de verdwijning van Wonderland. Dus alle reden om
juist die Duitse politie in duidelijke taal schriftelijk te waarschuwen de soevereiniteit van Wonderland niet te schenden.

29 november 2015:
Het is een rustige zondag gebleven. Wel enkele gasten, maar geen uniformen. Morgen komt een televisieploeg van RTL Nord
met 3 man sterk Wonderland filmen.
De hoeveelheid media-aandacht is niet meer bij te houden. Klik hier voor een verdienstelijke opsomming van een van
onze vaste bezoekers.

26 november 2015:
Een kort berichtje (morgen meer) over het gesprek met gemeente Coevorden. Burgermeerster daarbij afwezig, vriendelijke
ontvangst en rustige uitwisseling, maar een vast houden aan de overtuiging, dat het grondstuk van Wonderland eigendom is van
Coevorden. En totdat het tegendeel bewezen is, is er geen interesse in een win-winsituatie, maar is zelfs een Wonderland-
kantoortje van 1 bij 1 m2 ergens over de sloot in de middenberm (dus totaal niets of niemand tot last) onacceptabel.
Gelet op de wildenthousiaste mediareacties in Duitsland (vandaag NDR tv, WDR tv, journalist DPA en ARD radio) verlaten
wij ons land alleen onder dwang en handhaven de kleine mobiele bemensing.

25 november 2015:
Rechtbank Groningen laat in haar "uitspraak" zien, waarom een vrij mens in Nederland eigenlijk niks meer te zoeken heeft.
Een betere reclame voor Wonderland is er ons inziens niet! Maar oordeel zelf.

De West Deutsche Rundfunk (WDR) komt morgenmiddag in Wonderland een filmreportage maken. Ook een journalist van de
Deutsche Presse Agentur (DPA, te vergelijken met het NAP in Nederland of Reuters in de VS) komt morgenmiddag.

24 november 2015:
Nu het al sinds 19 november muisstil blijft vanuit Coevorden, Emlichheim, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Duitse Ambassade,
hebben we de onplezierige stap gezet om naast de menswaardige dialoog, waarop genoemde partijen niet reageren, ook de juridische
weg te bewandelen.
Daarom is vandaag bij de Rechtbank Groningen een Kort Geding ingediend, waarin we verzoeken om het verbieden van de
ontruiming. Gelet op alle media-aandacht die sinds gisteren ontstaan is met een artikel in Der Spiegel (Duitsland) en een
uitzending van Jan Rijdt Rond, hebben we besloten daar op in te haken met meer verstrekking van gegevens.
Tot nu toe hoopten wij op een constructieve medewerking vanuit de andere partijen, maar deze hoop lijkt niet bewaarheid
te worden en dan moet maar publiekelijk worden welke rol burgermeester Bouwmeester, gesteund door de gemeenteraad,
gehad heeft de afgelopen tien jaar.
Klik hier voor de aanvraag Kort Geding (pag. 3, het ontruimingsverzoek is minder goed leesbaar), klik hier voor het protest bij
de gemeente Coevorden van 18-11  en klik hier voor het vervolg van heden.

19 november 2015:
Vandaag is het muisstil gebleven vanuit Coevorden, Emlichheim, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Duitse Ambassade.
Wellicht dat de pittige protestbrief over de schending van de soevereiniteit van Wonderland nog nadreunt....
Wel hebben de regionale media zich uitvoerig gemeld. Hamvraag is aldaar hoe wij reageren op de bewering van Coevorden,
dat het hun grond zou zijn.
Zonder het achterste van onze tong te laten zien, presenteren we hieronder een eenvoudige afdruk van dat wat alle
Coevordense raadsleden al weten (en zij zijn eindverantwoordelijk voor het handelen van burgemeester, wethouders en
ambtenaren):
Dia nr. 6 uit Wonderland presentatie coevorden 29 sept 2015 web

Het gemeentebestuur van Coevorden, bijgestaan door de burgermeester van Emlichheim (die samen met haar
Coevordense collega tegelijkertijd directeur was van Europark gmbh als grootste belanghebbende partij tijdens de onteigening
van de grond) speelt blufpoker door zich met een eigendomsakte van slechts 1.5 ha. voor te doen als eigenaar te noemen van
1.8 ha, oftewel, de grond (de nu gedempte oude sloot) die aan Eurostaete en Wonderland toebehoort.
Gelukkig kunnen wij dat bewijzen (anders waren wij nooit aan dit wonderlijke avontuur begonnen).
De vraag blijft natuurlijk, waarom de lokale en regionale media, maar vooral de gemeenteraadsleden het gemeentebestuur
hier niet kritisch over ondervragen.

18 november 2015:
Vanochtend is de soevereiniteit van Wonderland geschonden door een gecombineerde actie van de politie van Coevorden
en Emlichheim in opdracht van B&W van Coevorden. De aanwezige Wonderlanders werden gedwongen zich te legitimeren,
een carvan is doorzocht op zoek naar een paspoort en Yoshi is meegenomen naar het politiebureau van Emlichheim voor verhoor.
Ruim een week voor het gesprek tussen de volksvertegenwoordiging van Wonderland en burgermeester en verantwoordelijk
wethouder van Coevorden (op 26 november) is de aangekondigde ontruiming aangekondigd op 27 november.

Momenteel is de volksvertegenwoordiging doende tegen het diplomatiek incident protest aan te tekenen bij de daartoe
horende kanalen = de Duitse Ambassadeur in Den Haag en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Daarom achten wij het verstandig deze diplomatieke wegen eerst volledig te bewandelen en ons publiekelijk niet in
emotionele bewoordingen of waardeoordelen uit te laten.
Het is in deze blijkbaar onvermijdelijk dat via sociale media en mailverkeer op eigen houtje allerlei berichtgevingen de
digitale ether en naar gemeente Coeovrden in geslingerd worden.
Nergens anders dan via deze website wordt het standpunt van de volksvertegenwoordiging van Wonderland verwoord.
Uiteraard zullen wij langs deze weg en via de Wonderland nieuwsbrief iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden
(zonder daarbij onze eigen ruiten in te gooien, want het belang van Wonderland staat bovenaan).

17 november 2015:
Het is volbracht! De voorspelde regen in Zeist bleef gisteren op wat gemiezer na uit. En dankzij de bereidwillige hulp
van campingeigenaar Rinus kon het onderstel met shovel op de Magirus getild worden.
shovel onderstel Magirus web

 

 

 

 

 

 

 

Ook de reis naar ons land dwars door de avondspits Amersfoort-Zwolle ging verwonderlijk voorspoedig.
In Wonderland waren 4 krachtpatsers aanwezig om samen met de meegereisde 4 mensen in het donker op het
dak, op de motorkap en op de grond met vereende krachten het onderstel eraf te tillen, waarna de zware velgen
weer gemonteerd konden worden en het onderstel nu geduldig wacht op "behuizing".

15 november 2015:
Het onderstel van de stacaravan is ingekort en voorzien van een afneembare dissel. Op de foto hieronder
is ook de bijzonder fraaie Magirus zichtbaar, die het onderstel morgenmiddag op het dak naar ons land
gaat brengen.
We willen iedereen vragen voor ons te duimen dat het gaat lukken om het onderstel veilig in zijn geheel
te kunnen transporteren, zodat er in het land niet meer gelast hoeft te worden. (met dank aan de spontane
aanmeldingen om aldaar te komen lassen!).
Magirus en onderstsel web

 

 

 

 

 

 

 

12 november 2015:
Het onderstel van de stacaravan wordt morgen geprepareerd voor de reis naar Wonderland. Het is nog even
wikken en wegen of het volledig op de transportwagen past, of dat het toch in delen vervoerd moet worden
en dan in Wonderland weer gelast.
Zijn er handige mensen met lasapparatuur beschikbaar om komende week in Wonderland eventueel het
onderstel (stalen U balken) aaneen te lassen????

11 november 2015:
Gisteren kwam de Duitse politie Wonderland met een klein bezoekje vereren. Ze willen de legitimatie van de
bemensers zien. Wat uiteraard niet binnen hun bevoegdheid valt en waaraan niet voldaan is, waarna zij na
het nemen van wat foto's en voorzien van een Duitstalige documentatieset weer vertrokken. Net te laat kwamen
marjan en luca aan; de achterlichten verdwenen in de verte. Het geplande bezoekje was desondanks heel nuttig
om te inventariseren, waaraan huishoudelijk behoefte is. Hierover wordt op de inlogpagina meer verteld.
5 november
k
2015:
Gisteren is de volksvertegenwoordiging van Wonderland bijeen gekomen. Een aantal interne beslissingen staan
op de inlogpagina Dagboek Oprichting. Daarnaast is met dankzegging een onderstel van een stacaravan
aangenomen, wat komende week 2 meter ingekort zal worden om met eigen vervoer (met een juweeltje
van een Magirus!) naar Wonderland gebracht zal worden om als verrijdbare basis te dienen voor de blokhut.
Omdat we nog niet weten hoe we ons land volgend jaar in gaan richten, hebben we ervoor gekozen alle
huidige accomodaties verrijdbaar te maken/houden.
Tevens is het overleg met de Duitse regering in ballingschap (ten onrechte wordt op Facebook beweerd dat
dit de nazaten van Nazi Duitsland zouden zijn. Daarom hierbij hun website www.friedensvertrag.org ) over het
uitwisselen van vriendschappelijke betrekkingen voorbereid.

3 november 2015:
Gisteren verscheen op Ninefornews een druk bekeken artikel over Wonderland. Op het moment van schrijven
is dit artikel al 4762 bekeken.
Dagblad Trouw had gisteren dit artikel.

Wonderland was de afgelopen 2 dagen "extra klein" qua zicht met dank aan de nu optrekkende mist. Het was
waterkoud; de kachels en de generator bewezen goede diensten.

30 oktober 2015:
Gisteren is gekeken naar de technische en praktische uitvoerbaarheid van de demontage en het transport van
een tuinhuisje, ook wel blokhut genoemd in eerdere berichten. De inschatting is dat het uiteindelijke resultaat
niet op zal wegen tegen alle inspanningen en de reis- en transportkosten. Daarmee komen de geplande
bouwactiviteiten voor dit weekend te vervallen.
Uiteraard wordt er verder gezocht, waarbij met name de bouwkundige staat en de geschiktheid voor demontage
en opnieuw opbouwen, maar ook de locatie (hoe ver van Wonderland af) in overweging genomen worden.

28 oktober 2015:
Zojuist kregen we bericht dat dhr. Fettema in de hoedanigheid van ambtenaar afd. Toezicht & Handhaving van de
gemeente Coevorden langs geweest is om een melding van "illegaal kamperen" te onderzoeken. Hij heeft de
aanwezige mensen gevraagd te vertrekken. Dit is uiteraard geweigerd onder verwijzing naar de huidige juridische
situatie van het internationaal staatsrecht.
Hierbij een samenvatting van de schriftelijke melding hiervan aan het gemeentebestuur van Coevorden.

27 oktober 2015:
De Duitse gemeente Emmlichheim liet per mail weten de uitnodiging voor een kennismakingsgesprek af te wijzen, 
omdat zij Wonderland niet wil accepteren. Hierop is inmiddels geantwoord, dat wij de afwijzing betreuren, maar als
goed "buurman" altijd open staaan voor nieuwe initiatieven en ondertussen door blijven gaan met kleine stapjes
om Wonderland verder in te richten als land.

Met de komst van een eigen generator op benzine heeft Wonderland nu, zolang de generator draait, eigen stroom om
in theorie 55 peertjes van 100 Watt te kunnen laten branden. Of minstens 2 verwarmingspaneeltjes van ieder 2000
Watt. Samen met een aantal accu's kunnen we zodoende continue voorzieningen gaan realiseren om o.a. permanente
internettoegang te realiseren.

23 oktober 2015:
Er wordt druk geschakeld om het weekend 31-10/1-11 voor te bereiden. Er komen nu meer aanbiedingen van gratis
vakantiehuisjes, chaletjes en tourcaravans (mits door ons opgehaald/afgevoerd, uiteraard).

Morgenmiddag wordt er in Wonderland door de KRO een filmopname gemaakt voor het televisieprogramma "Jan rijdt Rond",
de opvolger van het destijds bekende "Man bijt Hond."
Misschien een mooi moment voor de politie Coevorden om juist dan alsnog terug te komen op het kennismakingsbezoek
van 20 oktober.

22 oktober 2015:
De uitnodiging van diplomatieke betrekkingen met de virtuele Staat van Stasse van NCRV-KRO radioprogramma "Staat
van Stasse" leidde tot het volgende interview .

De tweede editie van Verwonderd! is gisteren van de pers gerold.

De politie van Coevorden is niet meer teruggekomen.

21 oktober 2015:
De politieagenten zijn nog niet teruggekomen.
Wel zijn er een Nederlandse en een Duitse ambtenaar als Mens (dus niet in functie!) komen kijken naar Wonderland. Als
belanghebbenden in Industriepark Europark vanuit gemeente Coevorden en Emlichheim hebben zij kunnen constateren
dat er inderdaad een strook grond van 6 x 485 meter tussen Nederland en Duitsland ligt. Dat zal binnenskamers zeker
leiden tot koortsachtig overleg hoe om te gaan met in het verleden genomen beslissingen inzake de aanleg van wegen,
sloot en de bouw van het bedrijfspand van Intergas BV.

20 oktober 2015:
RTV Drenthe stelde gisteren bereidwillig haar beelden ter beschikking aan "Hallo Nederland" van Omroep MAX, Nedl. 2 ,
waardoor ook op de landelijke televisie de blooper van de vergeten vlag te zien was. Dus alles was eraan gelegen om dat
snel in orde te maken. En laat in Wonderland gisteren nou net fotograaf Guido Veltmaat en webmaster van Oog op Coevorden
aan de kolffie zitten! Wonderlijk...... Dus de vlag wappert in Wonderland.

De wapperende vlag heeft wellicht ook de aandacht getrokken van de Coevordense politie.
Met het vallen van de avond meldden zich de functionarissen Mantink en Bus in Wonderland voor een oriënterend gesprek.
Helaas stond net het avondeten op tafel, dus beide heren hebben zich met een informatiepakket juridische documenten
teruggetrokken met de toezegging om vandaag evt. nog even terug te komen.
De interessante vraag zal dan beantwoord (moeten) worden of zij in de functie van opsporing- of handhavingsambtenaar
van het Koninkrijk der Nederlanden komen. En of dit een kennismakingsgesprek is of dat zij een landsgrens  overschrijdend
onderzoek in willen stellen naar binnenlandse aangelegenheden in Wonderland. In dat geval dient er uiteraard een schriftelijk
verifiëerbaar mandaat overhandigt te worden vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken om daaraan hun juridsdictie te
kunnen ontlenen.
Juridisch ingewikkelde taal voor sommige lezers wellicht, maar o zo belangrijk! Buitenlandse (politie)functionarissen hebben
namelijk geen enkele bevoegheid in het buitenland (= Wonderland).

19 oktober 2015:
RTV Drenthe blijft aandacht ons aan besteden. Dit keer in Drenthe Nu . Het interview begint op 40.25 en duurt 2.15 minuten.

Een update vanuit Wonderland leert ons dat alles vlekkeloos verloopt. Er komen spontaan mensen langs, dus we gaan nu
ook een soort gastenboek aanleggen.

Het bemensingschema voor november is zo goed als rond. Morgen wordt er een bezoekje gebracht aan iemand, die een
blokhut in de aanbieding heeft ter overname. Gratis, mits door ons gedemonteerd en afgevoerd tussen 1 en 15 november.

18 oktober 2015:
Een dag van nagenieten en bijkomen van alle inspanningen èn spanningen.
Want spannend was het wel; het bemensen van een nieuw land. Hoe zou het weer zich houden? Zou er Duitse of Nederlandse
politie komen kijken? Zou het lukken met de caravan, de
mensen en alle voorbereidingen?
RTV Drenthe was keurig op tijd ter plekke om een en ander vast te leggen voor uitzending op televisie in het nieuwsblok van 17.00 -
19.00 uur. Klik hier voor het filmpje en het beknopte verslag.
Er zijn ook heel veel foto's gemaakt door de aanwezigen, die zich de komende dagen richting onze mailbox zullen begeven. Daarvan
zal een aparte pagina gemaakt worden met fot0's en impressies.

Voel je vrij om eens langs te wippen; er is 24/7 per dag iemand aanwezig. En heb je nog praktische spulletjes, die het kamperen
veraangenamen, neem ze gerust mee.

16 oktober 2015:
De laatste loodjes (20.56 uur)! De postbus staat al in de kofferbak; je zult hem vast heel mooi vinden. De vlag is ingepakt, net als
de documentatie voor de bemensers.
RTV Drenthe komt zeker met een filmploeg; voor het overige is het nog even afwachten.
De burgermeester van Coevorden was al bezet voor morgen, die van Emlichheim is onderweg naar een grootschalige herdenking van
70 jaar "herdenking", dat Duitsland in 1945 capituleerde. (het is hier niet de plek om in details te treden over wat er juridisch werkelijk
met Duitsland gebeurde daarna. Het feit dat wij met de Duitse regering in ballingschap (!) in november een vriendschapsverdrag gaan
ondertekenen, geeft hier al aan dat dit dus niet de geällieërde waarneemster Angela Merkel betreft).
Nu maar hopen dat de weergoden Wonderland morgen een beetje gunstig gestemd zijn en dan wordt het een geweldige middag!

Op het scheiden van de markt kwam er nog een milde brief van de gemeente Coevorden, waarin een begrijpelijk voorbehoud gemaakt
werd dat er eventueel handhavend opgetreden zou moeten worden, als we gebouwen of bouwwerken zouden plaatsen op hun grond.
Hierop is rond middernacht alsnog geruststellend gereageerd dat er uitsluitend op het grondgebied van Wonderland bescheiden activiteiten
plaats vinden. :-)

14 oktober 2015:
Naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Ambassade van Duitsland, Rusland en China zijn de uitnodgingen voor het aangaan
van diplomatieke betrekkingen verstuurd. Stapsgewijs zullen dat er de komende dagen meer worden, waaronder de overige BRICS
landen.

Bij de bijeenkomst van het Vrije Mens provinciale ondersteuningsteam Gelderland schoof ook eventjes een journalist van BNN radio
aan, die vooraf een interview opgenomen had, wat komende zondag op Radio 1 tussen 5 en 7 uur uitgezonden wordt.
Er komt zeker een vervolg.
Niet alleen over Wonderland; ook het feit dat 8 miljoen Nederlanders stelselmatig teveel belasting betalen, omdat ze geen
rekening houden met de ANBI status van de Belastingdienst (aftrekbare verplichte belastingen), wordt een apart interview item.

13 oktober 2015:
Het ondersteuningsteam is bijeen geweest gisteren in een plezierige en constructieve bijeenkomst. Unaniem wordt de actie van Bea van
Kessel betreurd, maar we willen vooral met plezier verder werkend aan Wonderland. De tegenkrachten worden uiteraard serieus genomen,
maar hoeven geen aanleiding te vormen tot vertraging of een belemmering van het creatieve scheppen aan Wonderland.
De datum van bemensing, samen met het plaatsen van een tijdelijk onderkomen, de brievenbus en een vlaggenmast: 17 oktober
Meer details volgen in de nieuwsbrief, die binnenkort verschijnt en op het besloten deel van de website.

Voor de bemensing van start gaat, zullen een reeks ambassades (waaronder Nederland en Duitsland), maar de buurgemeenten
Coevorden en Emlichheim) geïnformeerd  zijn.

De eerste nieuwsbrief van Wonderland, "Verwonderd!" genaamd, heeft het levenslicht gezien. Voel je vrij de download of de downloadlink
verder te verspreiden. We willen na alle commotie omtrent stiekume geluidsopnames, die publiekelijk gemaakt waren, graag het vizier
op de leuke dingen richten.

10 oktober 2015:
Morgen komt het ondersteuningsteam bijeen om in harmonie de vervolgstappen uit te zetten. Doordat een intern overleg van een hele dag
stiekum opgenomen is en vervolgens geknipt en fragmentarisch online gezet is, heeft dat het imago van Wonderland, maar ook van
Eurostate geen goed gedaan. Dat kwaad is inmiddels geschied en niet meer ongedaan te maken.
Wel kunnen we er uit leren, dat onafhankelijke initiatieven met alle goede intenties, desondanks door lasteraars met een "andere" agenda
om het initiatief zo mogelijk te saboteren. Laat een ieder zelf maar bedenken wie er baat bij kunnen hebben dat Wonderland er niet zou
komen.....
Dus we gaan gewoon door!
Daarom staat er ook een nieuw bemensingschema op de site voor de periode van 16 oktober t/m 30 november. Velen van ons willen die
vlag uit onderstaande foto liever gisteren dan vandaag zien wapperen op Wonderland.

9 oktober 2015:
Vandaag zijn de eerste 2 vlaggen afgeleverd door de producent!
Dat betekent dat er vandaag op deze zonnige vrijdag voor het eerste een fysieke vlag gewapperd heeft.
fysieke vlag Wonderland webNu wordt het echt aftellen wordt om
deze vlaggen op of rond 17 oktober
op Wonderland te gaan hijsen, samen
met de plaatsing van de postbus en
een kleine kantoor accomodatie met
telefoon en internet

 

Vanavond gaat op Finding Voices
Radio een live interview om 20.00
uur van start, waarin Wonderland en
de Vrije Mens gedachte volop
centraal zullen staan.

 

 


8 oktober
2015:
Omdat we in Wonderland 100% transparantie beloofd  hebben, willen we hier ook melden dat in de bijeenkomst van
het ondersteuningsteam gisteren, verschillend gedacht blijft worden over de constitutie van Wonderland, zoals die
ingediend is in de Onafhankelijkheidsverklaring en ook meegenomen wordt in de uitnodgingen naar 192 ambassades
van landen en diverse vrijstaten. Dat is reden voor enkelen om (tijdelijk) niet meer actief te participeren.
Een nieuw fenomeen is dat een nog onbekende deelnemers geluidsopnamen gemaakt zijn van de discussie en dat
fragmenten hieruit op een weinig subrtiele wijze op You Tube gezet zijn.
Voor wie het wil beluisteren, is het goed om 2 dingen te weten:
1) de maakster, Bea van Kessel, behoort niet tot het ondersteuningsteam en was ook niet aanwezig  2) er zijn fragmenten
uit gesprekken uit verschillende delen van de dag geknipt en in het filmpje achter elkaar gezet, wat de indruk kan wekken
dat het een aaneen gesloten gesprek betreft.

Beter en vrolijker nieuws is dat de gemeente Coevorden positief gereageerd heeft op onze uitnodiging voor een gesprek.
Dit zal plaats vinden met zowel de burgermeester, de "verantwoordelijk" wethouder (J. Huizing) en een ambtenaar.
Voor nieuwe lezers: het gaat om een dialoog met onze "buurman". Hetzelfde willen we graag met de buurman aan
de Duitse kant, gemeente Emlichheim. Juridisch gezien heeft Wonderland niemands toestemming nodig, behalve die
van de Wonderlanders zelf, maar in het kader van een goede verstandhouding houden we graag de dialoog gaande.

6 oktober 2015:
Donderdagmiddag wordt duidelijk wanneer we bij het College van B&W Coevorden terecht kunnen voor een afspraak.
Omroep MAX (Hallo Nederland) wil de plaatsing van het kantoortje graag verfilmen; net als 2 andere nieuwsmedia.

Er is een begin gemaakt met het proces van uitgifte van kentekenplaten. Veel ervan gebeurt nog onzichtbaar aan de
techniek achter de website, maar inmiddels is er al een introductiepagina.

5 oktober 2015:
Nog steedsgeen reactie van B&W van Coevorden; de toezegging om teruggebeld te worden door de gemeentesecretaris
heeft men nog niet na kunnen komen. We blijven het morgen en woensdag proberen. Later op de woensdagochtend
komt het ondersteuningsteam bijeen en dan zullen we knopen gaan doorhakken. Een aantal mensen staan te popelen om
te kunnen bemensen.
Er wordt al druk gekeken naar een onderkomen, dat binnen de beschikbare financiële ruimte past. Want ondanks enkele royale
domaties is de begroting, zoals geschetst op de pagina Solidariteitsfonds, nog niet ingevuld.

Met vertegenwoordigers van de Duitse regering in ballingschap is afgesproken dat we midden oktober bijeen komen om de
diplomatieke en vriendschappelijke betrekkingen te bezegelen. Omdat zij ook de beschikking hebben over een drukkerij, die
reisdocumenten volgens de internationale standaarden kan vervaardigen, kijken we in spanning uit naar die ontmoeting.

1 oktober 2015:
Nog geen reactie van het College van Burgermeester & Wethouders in Coevorden, dus we gaan morgen nog eens bellen.
Want RTV Drenthe was op eigen houtje naar ons land getogen om het eens in het echt te zien.
RTL Emmen is ook al in de weer geweest voor een interview en morgenochtend om 8.15 uur is er een ontbijtradio-interview
met Radio Drenthe.

De uitnodiging voor het aangaan van diplomatieke betrekkingen staat inmiddels klaar in het Engels om naar 192 ambassadeurs
van landen op deze aarde te faxen. Dat zijn 192 x 3 pagina's documenten te faxen!

30 september 2015:
Negentien ondersteuners, waaronder 3 Belgen (reisafstand > 300 km!) waren gisterenavond vanaf de publieke tribune getuige
van de presentatie, die voor de raadscommissie van Coevorden gegeven werd over Wonderland. Afgaande op de impressies van
deze getuigen en de reacties achteraf van een aantal raadsleden, viel de presentatie in goede aarde. De zijdelings aangestipte
juridische implicaties waren voor de raadsleden lastiger in te schatten, maar het sprookjesachtige "wonder" werd als een welkome
afwisseling op de gebruikelijke ingediende raadsstukken ervaren.
Klik hier voor het bekijken van de live presentatie (agendapunt 3, inspreekrecht).

Vandaag is via de gemeentesecretaris het verzoek ingediend voor een ronde tafelgesprek met burgermeester en wethouder(s).
Voornaamste onderwerp is de bemensing van het land, annex de plaatsing van kantoorunit en brievenbus ergens in oktober.

28 september 2015:
Het is eindelijk (!) definitief.  Morgenavond (29 sept) om 19.30 gaan we de raadscommissies van de gemeente Coevorden toespreken. We
maken gebruik van het inspreekrecht van 5 minuten om alvast met behulp van een kleine powerpointpresentatie (die bij de gemeente
Coevorden op de website geplaatst wordt bij de raadsstukken) Wonderland te introduceren.
Uiteraad is dit niet meer dan een introductie; de bedoeling is om met de agenda in de hand ter plekke vervolgafspraken te maken om
tot een goede wederzijdse verstandhouding van "buren" te komen.
Het is een openbare bijeenkomst, dus een ieder is van harte welkom in het gemeentehuis, Kasteel 1, 7741 GC Coevorden.
Na afloop van de toespraak zullen we in een nabij gelegen cafeetje nog wat nakaarten.

22 september 2015:
Het voorbereiden van de uitnodiging aan 192 landen is begonnen. 192 faxnummers, 192 namen van ambassadeurs op even zovele
PDF documenten. Met links en rechts ook telefoonnummers van ambassadeurs, die we vrijwel direct er na willen benaderen om
naast diplomatieke betrekkingen ook vriendschappelijke betrekkingen aan te gaan.
"Welke landen, dan?"  Dat blijft nog even een verrassing :-)

21 september 2015:
Het is nachtwerk geworden om de Onafhankelijkheidsverklaring naar het Anglo Saksisch ("engels") te vertalen en de gisteren live op
de ontmoetingsdag ontworpen vlag er bij te zetten.
Vredespaleis brengen onafhankelijkheidsverklaring web 21 september 2015Immers ging de volksvertegenwoordiging de "Declaration of the Independent
State Wonderland live afgeven bij het Int. Gerechtshof in Den Haag.

Op de foto, gemaakt door een bereidwillige toerist, de delegatie, samen met
een aantal van de eveneens naar Den Haag gekomen Wonderlanders. Tweede
van rechts achteraan wordt de Onafhankelijkheidsverklaring getoond. Net
zichtbaar zijn de namen van de voorlopig Kring der Wijzen in rood (de kleur
van de Mens van Vlees en Bloed), tesamen met ieders unieke vingerafdruk,
ook in rood.


Uiteindelijk kon er niemand van het Gerechtshof naar de poort komen om het
document in ontvangst te nemen; de aankondiging van de delegatie ten spijt.
Dus nog diezelfde middag is het per aangetekende post via het beursgenoteerde
Post.NL alsnog naar het gebouw op de foto onderweg.

Juridisch doet dit echter niets af aan het feit dat de onafhankelijkheid van
Wonderland. De volgende stap is het op korte termijn versturen van deze
Onafhankelijkheidsverklaring naar alle 192 landen en een aantal vrijstaten op
deze wereld, te samen met de uitnodiging voor het aangaan van diplomatieke
betrekkingen. En daarop volgt logischerwijs de bemensing van het land, een

brievenbus aldaar met "regeringsgebouw" en vooral menselijke aanwezigheid
in het land.

 

 

 


20 september 2015:
De ontmoetingsdag zit er weer op. In een wat kleinere ambinance van Walrick met ook wat minder mensen konden we na een Wonder-
land gedeelte voor de pauze en een Vrije Mensdeel na de pauze na afloop meteen blijven zitten voor heerlijke pannenkoeken.
De Onafhankelijkheidsverklaring is helemaal voorgelezen; het daartoe behorend deel van de Constitutie bleef toch wat vraagtekens
op roepen bij mensen, die minder in sprookjes geloven en liever vasthouden aan oude kaders, bescherming en controle.
Het vrije karakter van Wonderland maakt echter dat alles wat geschreven wordt voor de juridische erkenning slechts de show voor de
bühne is en dat het in Wonderland zelf om het DOEN gaat. ,,Practise what you preach", zei Mahatma Ghandi  destijds al en het zal nog
vaak herhaald worden.

16 september 2015:
Het ondersteuningsteam is bijeengekomen. De teksten van de juridische documenten zijn nu definitief vastgesteld en zullen maandag
21 september door de volksvertegenwoordiging bij het Internationaal Gerechtshof afgegeven worden.
Zondag 20 september op de Ontmoetingsdag (www.dereunie.info/index.php/ontmoetingsdag) worden ze ook bekend gemaakt. Na
maandag worden ze hier ook publiekelijk gepubliceerd.

14 september 2015:
De nieuwe Vrijbrief is verschenen met daarin aandacht voor het agendapunt Wonderland op de Ontmoetingsdag voor de Vrije Mens, 
zondagmiddag 20 september in Wijchen.  Aanmelden kan (nog) via: www.dereunie.info/index.php/ontmoetingsdag .
De Vrijbrief zelf is online te lezen via http://us8.campaign-archive1.com/?u=a54472f9cc73d801a048e7324&id=a242582c1f&e=c170729d37

13 september 2015:
Het inschrijfformulier voor woners en werkers voor Wonderland staat nu klaar. Wel heel goed de tekst erboven lezen, voordat je je aan gaat
melden als woner of ondernemer!

9 september 2015:
Naar de burgermeester, wethouders, gemeenteraadsleden, Intergas BV en de plaatselijke politieke partijen is een uitnodiging gemaild om in een
open dialoog te kijken waar Wonderland een win-winsituatie op kan leveren..

5 september 2015:
De ontstaansgeschiedenis van Wonderland, die al van 2012 dateert, is beschreven in een boek, genaamd "De Soevereine Mens". Het zal
later dit jaar mogelijk uitgebreid worden met een actueel boek over de lopende ontwikkelingen over het nieuwe onafhankelijke land. Een
beschrijving van dit boek vind je hier .

4 september 2015:
De gecertificeerd landmeter is klaar. De uitkomst is verrassend en zal in de week van 8-13 september naar de diverse partijen in Drenthe
gecommuniceerd worden. Als rechtgeaarde vrije mensen niet in de verwijten-modus, maar op basis van open dialoog om de strijdmodus van
Eurostaete in het verleden, aan te vullen met een oplossing gerichte werkwijze. Meer daarover op onze besloten pagina's, welke voor
deelnemers aan Wonderland beschikbaar zijn.

31 augustus 2015:
De Wonderlanddag van gisteren was een groot succes!
83 mensen waren aanwezig om mee te denken en te beslissen over een aantal ontwerpteksten voor juridische documenten. Er werden o.a.
2 PowerPointpresentaties gegeven, welke op het besloten gedeelte van deze website komen te staan.
Ook werd verslag gedaan van een landmeting door een gecertificeerd bedrijf in opdracht van Wonderland. Deze is gepubliceerd op You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=6axvMloDKoE&feature=youtu.be
Een aantal andere stukken en mededelingen worden gepubliceerd op het besloten gedeelte van deze website (alleen toegankelijk met een
gebruikersnaam en wachtwoord).

23 augustus 2015:
De Vrijbrief met de Wonderland-special is uit!
We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is deze en al onze andere wetenswaardigheden zoveel mogelijk te delen en
door te sturen. En het mooie is dat voor deze Vrijbrief kan worden volstaan met je eigen introductietekst en vervolgens deze link:
http://us8.campaign-archive2.com/?u=a54472f9cc73d801a048e7324&id=f6e066dbca&e=45cc1caca2. Gewoon even knippen en plakken en
dan rondmailen, twitteren, op Facebook of hoe dan ook.

17 augustus 2015:
De bundeling van mensen en organisaties gaat verder. Ook vanuit België is er interesse om een bijdrage te leveren.
Natuurlijk wordt er hier en daar lacherig gedaan; niet voor niets staan de beste stuurlui weer aan wal.
Leuker zijn natuurlijk de reacties van mensen, die met beide handen de gelegenheid aan grijpen om mee te doen met dit initiatief. Immers,
hoe vaak in jouw leven is er de gelegenheid om actief betrokken te zijn bij de vorming van een nieuw land?

13 augustus 2015:
Facebook laat zich weer eens van haar slechtste kant zien. De Wonderland-pagina trok vermoedelijk teveel bekijks; het account is door Facebook
uitgeschakeld.
De pogingen om de pagina weer online te krijgen, lopen stuk op een anonieme Facebook-robot.
Zouden er wel mensen werken bij Facebook?

11 augustus 2015:
Zondag 9 augustus kwamen een aantal vertegenwoordigers van de alternatieve media in het Duitse Salzbergen bijeen om te brainstormen
over dat onafhankelijke landje (300 m2). Van Duitse zijde waren er vertegenwoordigers vanuit de Montagsdemonstrationen en de Staatliche
Selbstverwaltung, sommigen vanuit Zuid Duitsland zelfs (600 km rijden).
De bijeenkomst werd “voorgezeten” door luca; van dinter. Het tweetalig welkomstwoord met toelichting over het programma kun je
bekijken op You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=2y-oi2m2abE&feature=youtu.be )

Het is bijzonder te noemen dat de deelnemers er ook wonderwel in slaagden om af te zien van hun stokpaardjes en instinctieve reacties om
“protest” aan te teken tegen……. Wonderland is en blijft een initiatief wat op niets of niemand kritiek levert, maar zuiver en alleen bezig is
om zelf in alles het goede voorbeeld te geven.
Het moge duidelijk zijn dat dit geen geringe opgave is.:-)

De aanwezigen konden zich prima vinden in het stappenplan dat gepresenteerd werd om kort na de speciale Wonderlanddag van 30 augustus
tot het daadwerkelijk uitroepen van de onafhankelijkheid van Wonderland te kunnen komen. De gedane suggesties en aanvullingen maken
dit stappenplan alleen maar sterker.